Cerrahi Uygulamalar

Diş Çekimi Uygulamaları
Günümüzde, bilimsel ve teknolojik ilerlemenin dişhekimliği bilimine katkıları sayesinde, öncelikle dişi tedavi etmek ve ağızda tutmak hedeflenmekle birlikte, bazı durumlarda, hasta sağlığını koruma veya tedavi planlaması nedeniyle diş çekimine başvurulmaktadır. Bu durumları şöyle özetleyebiliriz:
 
• İleri derecede çürük ve madde kaybı yüzünden tedaviyle kurtarılamayan dişler.
• Çarpma sonucu, tedavisi mümkün olmayacak şekilde kırılan dişler.
Kanal tedavisine rağmen kurtarılamayan apseli dişler.
• İleri derecede dişeti iltihabı nedeniyle sallanan dişler.
• Zamanında düşmeyen süt dişleri.
• Aşırı konum değişikliği (dönme, devrilme vb.) nedeniyle sorun yaratan dişler
• Kist ya da tümör içindeki dişler.
• Tam sürememiş (gömük) ve sorun yaratan dişler.
• Yer darlığı nedeniyle ortodontik tedaviye yardımcı olmak amacıyla, sorunsuz olduğu halde bazı dişler çekilebilir.
 
Diş Çekimi Kuvvet Gerektirir Mi? Bu Bakımdan Bayan Ve Erkek Dişhekimleri Arasında Fark Var Mıdır?
Çekim sırasında elbette bir kuvvet uygulanır. Ancak çekim aletleri zaten hekimin uyguladığı kuvveti birkaç katına çıkaracak
şekilde tasarlandığından, aşırı kuvvet olumsuz sonuçlar bile doğurabilir. Dolayısıyla diş çekimi daha ziyade, teknik bilgi ve
beceri gerektiren bir girişimdir. Birçok çene cerrahının bayan olduğu unutulmamalıdır.
Diş Çekimi
1. Dişin çevresindeki alana çekimden önce anestezi yapılır. 2.Elavatörle diş gevşetilir.
3.Dişi çekmek için diş hekimi davyesi kullanılır..
Çekim Sırasında Diş Neden Kırılır?
• Özellikle büyük azılarda, yani çok köklü dişlerde, kökler çok ayrık ya da kıvrık olduğunda.
• Kemiğin elastikiyetini kaybettiği yaşlı kişilerde.
• Yine esnemeyen çok kalın çene kemiğine sahip olan kişilerde
• Aşırı madde kaybı nedeniyle tutacak yeri azalmış ve kırılganlaşmış dişlerde çekim sırasında kırılma olabilir.
Bu korkulacak bir durum değildir. Anestezi, yani uyuşma başarıyla sağlanmışsa, dişhekimi bu iş için üretilmiş aletlerle,
kalan parçaları acısız bir şekilde çıkartır.
GÖMÜK DİŞ ÇEKİMİ
Diş etrafındaki çene kemiğinin çok yoğun olduğu ya da dişetinin çok kalın oluduğu durumlarda, çene kavsinin dar olması nedeniyle dişin sürecek yer bulamaması halinde, süt dişlerinin erken kaybı sonucu ya da bazı hastalıklara bağlı olarak sürememiş ve dişetinin altında, kemik içinde kalmış dişlere gömük diş denir. Bu dişler apseye neden oluyorlarsa, ağrı yapıyorlarsa, dişin büyüklüğü ve konumu çene kırığı riski taşıyacak kadar kemiğin incelmesine neden oluyorsa, tümör
ya da kist ile birlikteyse ve komşu dişin çürümesine yol açıyorsa çekilmeleri gerekir.
 
Ağızda diş dizisinin en sonunda süren ve en geç çıkan dişlerdir. Genelde 17 - 22 yaşlar arasında ağızda görülmeye
başlarlar.Yirmi yaş dişlerinin pozisyonu, bulunduğu dokulara ve komşu dişlere zarar verip vermemesi durumuna göre
çekimine yada ağızda kalmasına karar verilmelidir. Çenelerde yeterli yer bulunması, çene ve diş boyutları arasında uygun
bir oran bulunması, bu dişlerin sürme pozisyonları göz önünde bulundurulmalıdır. Diş eti altında (bir kısmı yada tamamı)
gömük kalmış olanlar ile tamamen kemik içinde gömük kalmış olan dişlerin çekilmesinde yarar vardır.
Gençlik çağlarında gerekli tedaviler yapılmayıp erken dönemde çekilmiş 1.büyük azı dişi ve 2.büyük azı dişi nedeni ile
ağızda diş eksikliği varsa, yirmi yaş dişlerinin korunması için gerekli tedavilerinin yapılması gereklidir. Daha sonraki
dönemlerde bir köprü protezi yapılması gerekli olduğu durumlarda, yirmi yaş dişleri ile gerekli tedaviler yapılabilecektir.
Aksi taktirde köprü protez uygulama şansı olamayacağı için bir hareketli protez uygulaması gerekliliği ortaya çıkabilir.
Yirmi Yaş Dişlerinin Sebep Olabileceği Sorunlar:
·Dişin etrafında yada kökünde kist-tümör oluşumu,
·İltihap nedeni ile çene ağrısı, açıp kapatmakta zorluk, dişeti iltihabı,
·Öndeki dişlere baskı nedeni ile çapraşıklık,
·Çok ihmal edilmesi durumunda abse,
·Ağız içinde yada yüzde şişlikler,
·Çürük ve bakteri birikimi nedeni ile ağız kokusu.

Ne Zaman Çekilmelidir?

 

Çene gelişimi tamamlandığı halde, doğru pozisyona ulaşamamış dişler fark edilir edilmez çekilmelidir. Bunların ağrı

yapması yada sorun çıkarması beklenmemelidir. Çürümeye başlamış, diş parçaları eksilmiş - kırılmış halde bulunan bir

yirmi yaş dişinin çekilmesi daha zorlu olacaktır.
Enfeksiyon yada abse oluşmuş bir durumda ağza müdahale etmek, çekim yapmak mümkün olmayacak ve çekim öncesi antibiyotik kullanımı zorunlu olacaktır. Enfeksiyon baskılandıktan sonra ancak çekimi yapılabilecektir.
Genç yaşlarda iyileşme daha kolay olacaktır, fakat yaş ilerledikçe iyileşme zorlukları ile daha fazla karşılaşılabilecektir.

Ayrıca kalp hastalığı, şeker hastalığı ve diğer sistemik hastalıklarda çekim yapmak zor olabilecek, iyileşme zorlukları

artabilecek, bazı ciddi hastalıklarda çekim yapmak hiç mümkün olamayabilecektir.

Cerrahi Operasyon Öncesi Yapılması Gerekenler

 

- Sigara Kullanımı

Sigara kullanımı yara yeri iyileşmesini geciktirdiği ve özellikle sinüs

lifting ve implant operasyonunun başarı oranını düşürdüğü için

operasyon öncesi ve sonrası 2 hafta tüketilmemelidir.

 

- Kan Sulandırıcılar

Persantin,Kumadin,Aspirin gibi herhangi bir kan sulandırıcı ya da

günlük Vitamin E kullanımı varsa bu normalden fazla kanamaya sebep

olur.Kan sulandırıcı maddelerin operasyondan en az 3 gün-1 hafta önce

kesilmelidir.

* Lütfen herhangi bir ilacı kesmeden önce doktorunuzla görüşünüz.

 

- Randevudan 2 Gün Önce

Size verilen reçeteyi kullanmaya başlayınız. Ağzınızı günde 2 kere 1 dak

boyunca gargara ile çalkalayınız.

 

- Randevudan 1 Gece Önce

Hekiminiz sakinleştirici (sedatif) ilaç tavsiye ettiyse yatmadan önce

alınız. Bu iyi ve rahat uyumanızı sağlayacaktır.Sakinleştiriciyi randevuya

gelmeden 1 saat önce tekrar alınız.

 

- Randevu Günü

* Reçetenizde verilen ilaçları kullanmaya devam ediniz.Operasyondan

1 saat önce ağrı kesici-antienflamatuar alınız.

* Rahat ve bol kıyafetler giyiniz.Yakası açık t-shirt ,bol bir pantolon ve

rahat ayakkabı giyiniz.Yüz makyajı yapmayınız.

* Erkek hastaların operasyon günü traş olmaları, bıyık ve sakalları var

ise kesmeleri gerekmektedir.

Cerrahi Operasyon Sonrası Yapılması Gerekenler

 

- Pamuk Tampon

Operasyon yapıldıktan sonra operasyon bölgesine konan pamuk

tamponu 30 dak boyunca çıkarmayınız,sıkı bir şekilde ısırınız,daha

sonra atınız.Çekim yarasının ilk andaki kanaması bu pamuk tampon ile

durdurulmaktadır.Tamponu sık sık değiştirilmesi pıhtılaşmayı

geciktireceğinden tavsiye edilmez.

 

- Kanama

İlk kanama pamuk tampon ile durdurulur. Tampon atıldıktan sonra

gün boyunca ilk 24 saat içinde (kişiye ve yara yerine göre)pıhtılaşma

başlayıncaya kadar sızıntı şekliklinde bir kanama olması normaldir.

24 saat sonra kanama devam ediyorsa diş hekiminize başvurunuz.

 

- Tükürme-Ağız Çalkalama

Operasyondan sonra ağız çalkalanmamalı ve ağızda biriken tükürük ve

kan tükürülmemelidir.Bu pıhtılaşmayı ve çekim yerinde oluşan yara yeri

iyileşme dokusunu bozar ve geciktirir.Enfeksiyon ve ağrıya sebep olur.

Ağızda biriken tükürük ve kan sızıntısı yutulmalıdır.Kemik grefti

uygulanmış ya da sinüslifting yapılmıl ise şiddetli öksürmeyiniz ve

hınkrmayınız.………

 

- Soğuk Uygulama

Operasyondan sonra operasyonun büyüklüğüne bağlı olarak şişlik

oluşabilir.Oluşabilecek şişliği minimale indirmek için operasyon

sonrası cold bag uygulanır.İlk gün, gün boyunca 10 dak cold bag

kompresi, colg bag yoksa buz kompresi yapılmalıdır.Operasyon yapılan

tarafta yüzde renk değişikliği olabilir.Bu 1 hafta-10 gün içerisinde

geçer.

 

- Reçete

Hekiminizin yazdığı reçete ilaç kullanımı bitinceye kadar devam ediniz.

Operasyon sonrası ağrı kesici almanız uyuşukluk geçince ağrı

duymamanızı sağlar.Aspirin kanamayı arttıracağından alınmaz.

 

- Uyuşukluk

Ortalama 3 saat sonra uyuşukluk hissi geçer.Kişisel ve yapısal

özelliklere göre,ilaç tipine göre bazen 1 bazen de 4-5 saat sürebilir.

Uyuşukluk geçinceye kadar yemek yenmemeli,ısırarak kontrol

yapılmamalıdır.Büyük operasyon sonrası operasyon sonrası o bölede

his kaybı olabilir.

En az 3 saat yemek yenmemeli,sıcak çay,çorba gibi içecekler

tüketilmemelidir.Daha sonra operasyon yapılmayan diğer bölge

ile yemek yenmeli,yumuşak gıdalar tüketilmeli,taneli ve çok sert

gıdalardan kaçınılmalıdır. 24 saat sıcak yiyecek ve içecekler almayınız.

Temizliğinden emin olmadığınız gıdalar tüketmeyiniz.

 

- Sıcak

Sıcak kanamayı arttıracağı için banyo yapılmamalı,güneş altında

kalınmamalı ve sıcak yiyecek ve içecekler tüketilmemelidir.

 

- Sigara-Alkol

24 saat boyunca sigara ve alkol yara yeri oluşumunu bozacağı için

kullanmayınız.

 

- Hijyen

Operasyon ya da çekim yarası 1-2 hafta içinde kapanır.Bu süre içinde

oluşabilecek enfeksiyonların oluşumunu önlemek için ağız hijyenine

daha fazla özen gösteriniz.Operasyondan 2 gün süre sonra diş

fırçalamadan sonra gargara kullanımına başlanabilir.Operasyon yapılan

 
Copyright © 2016 | Sun Dental Clinic | Web tasarım Deltawebsistem